Home > LaB6-seramik ve katotları

LaB6 seramikleri ve katotları

Lantan heksaborit (LaB6) özellikleri

 • Çok düşük sızıntı çalışması (elektron emisyonu özelliği)
 • Çok iyi ısı şoku direnci
 • Çok iyi elektrik iletkenliği
 • İyi kimyasal ve oksitlenme direnci

 

Uygulamalar

 • Elektron kaynağı
 • Termik katot veya akkor katot
 • Elektrik iletken seramik
 • Plazma destekli kaplamalar için plazma kaynağı (PECVD)

 

 

Yapı Polikristalin
Isı  iletkenliği W/mK 47 (20 °C)
Isı genişlemesi 10-6K-1 6,2 (20 - 900 °C)
Yoğunluk g/cm3 4,72  
Ergime noktası K 2528  
Özgül elektrik direnci μΩ cm ca. 15 (20 °C)
Elektrik iletkenliği S/cm 6,65 x 104 (20 °C)
Akım şiddeti Tmax A/cm2 150 (1950 °C)
Elektron emisyon özelliği eV < 4  

 

İsteğinize göre katotlar üretiyoruz

 • borular
 • halkalar
 • plakalar
 • sizin çizimlerinize göre

 

Geniş kapsamlı malzeme tekniği bilgilerimiz ve özel geliştirilmiş üretim yöntemimiz çok çeşitli imkanlar yaratıyor

 • Son derece serbest şekil seçimi, karmaşık geometrilerde bile
 • Tek parçalar ve seri üretim
 • Şekil verme ve uygulama ile ilgili tüm konularda teknik danışmanlık

 

Heksaboritler

Örn.  LaB6, CaB6, CeB66, EuB6

 

Lantanitler serisinden heksaborit seramikleri üretiyoruz, örneğin: LaB6, CeB6, EuB6 ve toprak alkali metalleri, plazma teknolojisi ve araştırma uygulamaları için CaB6 gibi.